Dziennie lub zaocznie

Dziennie lub zaocznie

W naszym kraju, podobnie jak w większości państw Europy, obowiązują dwa podstawowe tryby studiowania. Najpowszechniejsze są studia dzienne, zwane również stacjonarnymi. W takim układzie student uczestniczy (więcej…)

Czytaj wiecej »

Kadra to podstawa

Kadra to podstawa

Jakość nauczania zależy od wielu czynników i może być powodem licznych różnic pomiędzy uczelniami wyższymi. Kwestie takie jak dostępna infrastruktura, wyposażenie pracowni czy ogólny komfort obiektów dydaktycznych (więcej…)

Czytaj wiecej »

Po co studia?

Po co studia?

Sens studiowania wydaje się oczywisty – zdobyć solidne wykształcenie, poszerzyć horyzonty i uzyskać lepszą pozycję na niełatwym rynku pracy. Założenia te wydają się słuszne, ale równocześnie nieco idealizują (więcej…)

Czytaj wiecej »